null

0

Aerotec-Beam System

        Aerotec-Beam System : เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ Lining ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาลักษณะของเฟรมไม้ให้มีแรงต้านทานอากาศที่ลดน้อยลงเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของหน้าไม้ได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น