null

0

Air Stream System

         Air Stream System : เป็นเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของ Lining ที่มีช่องลมช่วยลดอัตราแรงต้านทานอากาศในเวลาเดียวกันก็ลดอัตราการก่อตัวของลมม้วนหลังจากการสวิง Racket ลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้านทานต่ออากาศลดลง 8.2% นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสั่นของเฟรมเพื่อให้ออกลูกได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น 3.1%