null

0


Bounse : เป็นการใช้วัสดุรองพื้นที่มีคุณสมบัติคืนตัวสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับแรงกระแทก เปลี่ยนแรงกระแทกให้เป็นพลังขับเคลื่อน ให้ความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว