null

0

Carbon Fiber plate : แผ่นคาร์บอนที่วางไว้บริเวณกลางฝ่าเท้า ป้องกันการบิดตัวของรองเท้า ช่วยให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างมั่นคง แข็งแรง