null

0


Dynamic-Optimum Frame

         Dynamic-Optimum Frame : เป็นการออกแบบลักษณะของบริเวณหน้าไม้ให้มีจุดรับแรงกระแทก,กระทบ(Sweet Point) เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถตีลูกกลับไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการช่วยเพื่มความแข็งแรงของหน้าไม้ให้มีความแข็งแรงและพื้นที่ในการขึ้นเอ็นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อทำการขึ้นเอ็นจะสามารถขึ้นได้ตึงมากขึ้นด้วย