null

0

Inner Wave Frame

       Inner Wave Frame : เป็นเทคโนโลยีที่มีการออกแบบโดยใช้ความรู้ขั้นสูงในการช่วยในการออกแบบเพื่อพัฒนาให้ลักษณะของเฟรมไม้นั้นมีการมีการต้านอากาศให้น้อยที่สุด (Air resistance) เพื่อทำการเหวี่ยงของไม้นั้นกระทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น