null

0

Multi Accelerate : การออกแบบภายในพื้นรองเท้าเป็นพิเศษแต่เพียงผู้เดียว บนพื้นฐานการเคลื่อนไหวของกีฬาแบดมินตัน ช่วยลดภาระเพิ่มความยืดหยุ่นในส่วนที่มีการรองรับน้ำหนักสูงสุด