null

0

Turbo Charging

        Turbo Charging : ใช้การออกแบบเฟรมในลักษณะบิดไขว้แบบพิเศษ เพื่อเพิ่มทั้งพลังและความเร็วให้กับผู้ใช้งาน ใช้เทคนิคแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่ด้านบนของเฟรม(ในขณะสวิง)ผสมผสานกับลักษณะเฟรมที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อสะสมแรงเฉื่อย ช่วยเพิ่มแรงดีดส่งที่ด้านบนของเฟรมไม้อย่างฉับพลัน ส่งผลให้ Swing Speed เพิ่มขึ้น 3% และ Shuttle Speed เพิ่มขึ้น 3.5% และยังช่วยให้มุมกดลูกลงดีขึ้นอีกด้วย